ภาพกิจกรรม - การประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

การประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๕.๓๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ว่าที่ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร   พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร พร้อมทั้ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้ร่วมกันประชุม เรื่องกิจการงานต่างประเทศที่ร่วมกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในแขวงไชยบุรี  แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไชย เรื่องมองถึงแนวโน้มของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบัน และ อนาคต เรื่องแจงรายละเอียดกิจกรรมศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษาที่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ และเตรียมความพร้อมในกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวนัที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมฝ่ายจัดการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

dsc01920

dsc01909

dsc01910

dsc01917

 

dsc01908
dsc01908
Image Detail Image Download
dsc01909
dsc01909
Image Detail Image Download
dsc01910
dsc01910
Image Detail Image Download
dsc01911
dsc01911
Image Detail Image Download
dsc01913
dsc01913
Image Detail Image Download
dsc01914
dsc01914
Image Detail Image Download
dsc01915
dsc01915
Image Detail Image Download
dsc01917
dsc01917
Image Detail Image Download
dsc01918
dsc01918
Image Detail Image Download
dsc01919
dsc01919
Image Detail Image Download
dsc01920
dsc01920
Image Detail Image Download
dsc01921
dsc01921
Image Detail Image Download
dsc01922
dsc01922
Image Detail Image Download
dsc01923
dsc01923
Image Detail Image Download
dsc01924
dsc01924
Image Detail Image Download
dsc01925
dsc01925
Image Detail Image Download
dsc01926
dsc01926
Image Detail Image Download
dsc01928
dsc01928
Image Detail Image Download
dsc01929
dsc01929
Image Detail Image Download
dsc01930
dsc01930
Image Detail Image Download
dsc01932
dsc01932
Image Detail Image Download
dsc01933
dsc01933
Image Detail Image Download
dsc01934
dsc01934
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery