ภาพกิจกรรม - ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่องแจ้งกำหนดวันหยุดและวันปฏิบัติงานของบุคลากร ประเพณีตานสลากภัต วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ และการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2649

img 2665

img 2655

img 2670

img_2649
img_2649
Image Detail Image Download
img_2650
img_2650
Image Detail Image Download
img_2651
img_2651
Image Detail Image Download
img_2654
img_2654
Image Detail Image Download
img_2655
img_2655
Image Detail Image Download
img_2660
img_2660
Image Detail Image Download
img_2661
img_2661
Image Detail Image Download
img_2662
img_2662
Image Detail Image Download
img_2663
img_2663
Image Detail Image Download
img_2664
img_2664
Image Detail Image Download
img_2665
img_2665
Image Detail Image Download
img_2666
img_2666
Image Detail Image Download
img_2670
img_2670
Image Detail Image Download
img_2671
img_2671
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery