ภาพกิจกรรม - กิจกรรม กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ

กิจกรรม กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ศึกษาดูงานวิถีชีวิตท้องถิ่น กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน กับ บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และ กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน กับ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 2427

img 2439

img 2526

img 2573

img_2427
img_2427
Image Detail Image Download
img_2428
img_2428
Image Detail Image Download
img_2430
img_2430
Image Detail Image Download
img_2431
img_2431
Image Detail Image Download
img_2432
img_2432
Image Detail Image Download
img_2433
img_2433
Image Detail Image Download
img_2436
img_2436
Image Detail Image Download
img_2439
img_2439
Image Detail Image Download
img_2440
img_2440
Image Detail Image Download
img_2452
img_2452
Image Detail Image Download
img_2453
img_2453
Image Detail Image Download
img_2455
img_2455
Image Detail Image Download
img_2458
img_2458
Image Detail Image Download
img_2506
img_2506
Image Detail Image Download
img_2511
img_2511
Image Detail Image Download
img_2512
img_2512
Image Detail Image Download
img_2514
img_2514
Image Detail Image Download
img_2515
img_2515
Image Detail Image Download
img_2516
img_2516
Image Detail Image Download
img_2517
img_2517
Image Detail Image Download
img_2519
img_2519
Image Detail Image Download
img_2521
img_2521
Image Detail Image Download
img_2524
img_2524
Image Detail Image Download
img_2525
img_2525
Image Detail Image Download
img_2526
img_2526
Image Detail Image Download
img_2527
img_2527
Image Detail Image Download
img_2528
img_2528
Image Detail Image Download
img_2529
img_2529
Image Detail Image Download
img_2532
img_2532
Image Detail Image Download
img_2534
img_2534
Image Detail Image Download
img_2536
img_2536
Image Detail Image Download
img_2537
img_2537
Image Detail Image Download
img_2554
img_2554
Image Detail Image Download
img_2573
img_2573
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery