ภาพกิจกรรม - พิธีปิดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒

พิธีปิดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

          วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ : ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความเมตตาจากมหาวิทยาลัย ให้ร่วมดำเนินการจัดงานอบรม สัมมนาเชิงวิชาการมาโดยตลอดและในครั้งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ เพื่อสร้างบุคลากรด้านวิจัยและขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ในการสร้างนักวิจัยต้นกล้าที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมประมาณ  ๗๐ รูป/คน จากหลากหลายสังกัด ณ โรงแรมน่านตรึงใจ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

img 2329

img 2255

 

img 2363

img 2368

img_0723
img_0723
Image Detail Image Download
img_0727
img_0727
Image Detail Image Download
img_0729
img_0729
Image Detail Image Download
img_0734
img_0734
Image Detail Image Download
img_0749
img_0749
Image Detail Image Download
img_0758
img_0758
Image Detail Image Download
img_0759
img_0759
Image Detail Image Download
img_0762
img_0762
Image Detail Image Download
img_0767
img_0767
Image Detail Image Download
img_0771
img_0771
Image Detail Image Download
img_0772
img_0772
Image Detail Image Download
img_0773
img_0773
Image Detail Image Download
img_0781
img_0781
Image Detail Image Download
img_0785
img_0785
Image Detail Image Download
img_0788
img_0788
Image Detail Image Download
img_0789
img_0789
Image Detail Image Download
img_0790
img_0790
Image Detail Image Download
img_0792
img_0792
Image Detail Image Download
img_0796
img_0796
Image Detail Image Download
img_0806
img_0806
Image Detail Image Download
img_0807
img_0807
Image Detail Image Download
img_0808
img_0808
Image Detail Image Download
img_0809
img_0809
Image Detail Image Download
img_0811
img_0811
Image Detail Image Download
img_0812
img_0812
Image Detail Image Download
img_0813
img_0813
Image Detail Image Download
img_0815
img_0815
Image Detail Image Download
img_0820
img_0820
Image Detail Image Download
img_0822
img_0822
Image Detail Image Download
img_0823
img_0823
Image Detail Image Download
img_0825
img_0825
Image Detail Image Download
img_0828
img_0828
Image Detail Image Download
img_0838
img_0838
Image Detail Image Download
img_0840
img_0840
Image Detail Image Download
img_0842
img_0842
Image Detail Image Download
img_0845
img_0845
Image Detail Image Download
img_1154
img_1154
Image Detail Image Download
img_1185
img_1185
Image Detail Image Download
img_1189
img_1189
Image Detail Image Download
img_1195
img_1195
Image Detail Image Download
img_1197
img_1197
Image Detail Image Download
img_1205
img_1205
Image Detail Image Download
img_1206
img_1206
Image Detail Image Download
img_1210
img_1210
Image Detail Image Download
img_1211
img_1211
Image Detail Image Download
img_1212
img_1212
Image Detail Image Download
img_1215
img_1215
Image Detail Image Download
img_1223
img_1223
Image Detail Image Download
img_1236
img_1236
Image Detail Image Download
img_1238
img_1238
Image Detail Image Download
img_1249
img_1249
Image Detail Image Download
img_1264
img_1264
Image Detail Image Download
img_1267
img_1267
Image Detail Image Download
img_1269
img_1269
Image Detail Image Download
img_1432
img_1432
Image Detail Image Download
img_1457
img_1457
Image Detail Image Download
img_1523
img_1523
Image Detail Image Download
img_1528
img_1528
Image Detail Image Download
img_1610
img_1610
Image Detail Image Download
img_1626
img_1626
Image Detail Image Download
img_1630
img_1630
Image Detail Image Download
img_1650
img_1650
Image Detail Image Download
img_1710
img_1710
Image Detail Image Download
img_1791
img_1791
Image Detail Image Download
img_1801
img_1801
Image Detail Image Download
img_1806
img_1806
Image Detail Image Download
img_1808
img_1808
Image Detail Image Download
img_1829
img_1829
Image Detail Image Download
img_2062
img_2062
Image Detail Image Download
img_2063
img_2063
Image Detail Image Download
img_2190
img_2190
Image Detail Image Download
img_2198
img_2198
Image Detail Image Download
img_2221
img_2221
Image Detail Image Download
img_2229
img_2229
Image Detail Image Download
img_2233
img_2233
Image Detail Image Download
img_2237
img_2237
Image Detail Image Download
img_2248
img_2248
Image Detail Image Download
img_2252
img_2252
Image Detail Image Download
img_2255
img_2255
Image Detail Image Download
img_2263
img_2263
Image Detail Image Download
img_2267
img_2267
Image Detail Image Download
img_2270
img_2270
Image Detail Image Download
img_2281
img_2281
Image Detail Image Download
img_2286
img_2286
Image Detail Image Download
img_2293
img_2293
Image Detail Image Download
img_2295
img_2295
Image Detail Image Download
img_2310
img_2310
Image Detail Image Download
img_2313
img_2313
Image Detail Image Download
img_2314
img_2314
Image Detail Image Download
img_2315
img_2315
Image Detail Image Download
img_2316
img_2316
Image Detail Image Download
img_2318
img_2318
Image Detail Image Download
img_2323
img_2323
Image Detail Image Download
img_2329
img_2329
Image Detail Image Download
img_2332
img_2332
Image Detail Image Download
img_2334
img_2334
Image Detail Image Download
img_2336
img_2336
Image Detail Image Download
img_2347
img_2347
Image Detail Image Download
img_2348
img_2348
Image Detail Image Download
img_2349
img_2349
Image Detail Image Download
img_2350
img_2350
Image Detail Image Download
img_2351
img_2351
Image Detail Image Download
img_2363
img_2363
Image Detail Image Download
img_2368
img_2368
Image Detail Image Download
img_2384
img_2384
Image Detail Image Download
img_2390
img_2390
Image Detail Image Download
img_2391
img_2391
Image Detail Image Download
img_2392
img_2392
Image Detail Image Download
img_2399
img_2399
Image Detail Image Download
img_2408
img_2408
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery