ภาพกิจกรรม - โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

          วันที่ ๓ – ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ : ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) โดยมีพระเดชพระคุณ พระศรีคัมภีรญาณ,ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ได้รับความเมตตาจากมหาวิทยาลัย ให้ร่วมดำเนินการจัดงานอบรม สัมมนาเชิงวิชาการมาโดยตลอดและในครั้งนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ เพื่อสร้างบุคลากรด้านวิจัยและขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ในการสร้างนักวิจัยต้นกล้าที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมประมาณ  ๗๐ รูป/คน จากหลากหลายสังกัด ณ โรงแรมน่านตรึงใจ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

img 9755

img 9711

img 9874

img 9805

 

img_9695
img_9695
Image Detail Image Download
img_9698
img_9698
Image Detail Image Download
img_9704
img_9704
Image Detail Image Download
img_9706
img_9706
Image Detail Image Download
img_9711
img_9711
Image Detail Image Download
img_9718
img_9718
Image Detail Image Download
img_9725
img_9725
Image Detail Image Download
img_9728
img_9728
Image Detail Image Download
img_9734
img_9734
Image Detail Image Download
img_9736
img_9736
Image Detail Image Download
img_9737
img_9737
Image Detail Image Download
img_9738
img_9738
Image Detail Image Download
img_9745
img_9745
Image Detail Image Download
img_9755
img_9755
Image Detail Image Download
img_9760
img_9760
Image Detail Image Download
img_9776
img_9776
Image Detail Image Download
img_9790
img_9790
Image Detail Image Download
img_9795
img_9795
Image Detail Image Download
img_9797
img_9797
Image Detail Image Download
img_9798
img_9798
Image Detail Image Download
img_9802
img_9802
Image Detail Image Download
img_9805
img_9805
Image Detail Image Download
img_9842
img_9842
Image Detail Image Download
img_9874
img_9874
Image Detail Image Download
img_9876
img_9876
Image Detail Image Download
img_9877
img_9877
Image Detail Image Download
img_9879
img_9879
Image Detail Image Download
img_9880
img_9880
Image Detail Image Download
img_9881
img_9881
Image Detail Image Download
img_9882
img_9882
Image Detail Image Download
img_9883
img_9883
Image Detail Image Download
img_9884
img_9884
Image Detail Image Download
img_9886
img_9886
Image Detail Image Download
img_9887
img_9887
Image Detail Image Download
img_9888
img_9888
Image Detail Image Download
img_9889
img_9889
Image Detail Image Download
img_9890
img_9890
Image Detail Image Download
img_9891
img_9891
Image Detail Image Download
img_9892
img_9892
Image Detail Image Download
img_9893
img_9893
Image Detail Image Download
img_9894
img_9894
Image Detail Image Download
img_9895
img_9895
Image Detail Image Download
img_9900
img_9900
Image Detail Image Download
img_9906
img_9906
Image Detail Image Download
img_9907
img_9907
Image Detail Image Download
img_9908
img_9908
Image Detail Image Download
img_9909
img_9909
Image Detail Image Download
img_9910
img_9910
Image Detail Image Download
img_9911
img_9911
Image Detail Image Download
img_9912
img_9912
Image Detail Image Download
img_9913
img_9913
Image Detail Image Download
img_9914
img_9914
Image Detail Image Download
img_9915
img_9915
Image Detail Image Download
img_9916
img_9916
Image Detail Image Download
img_9917
img_9917
Image Detail Image Download
img_9918
img_9918
Image Detail Image Download
img_9920
img_9920
Image Detail Image Download
img_9922
img_9922
Image Detail Image Download
img_9923
img_9923
Image Detail Image Download
img_9935
img_9935
Image Detail Image Download
img_9937
img_9937
Image Detail Image Download
img_9961
img_9961
Image Detail Image Download
img_9964
img_9964
Image Detail Image Download
img_9981
img_9981
Image Detail Image Download
img_9999 3
img_9999 3
Image Detail Image Download
img_9999 9
img_9999 9
Image Detail Image Download
img_9999 23
img_9999 23
Image Detail Image Download
img_9999 29
img_9999 29
Image Detail Image Download
img_9999 32
img_9999 32
Image Detail Image Download
img_9999 35
img_9999 35
Image Detail Image Download
img_9999 37
img_9999 37
Image Detail Image Download
img_9999 40
img_9999 40
Image Detail Image Download
img_9999 41
img_9999 41
Image Detail Image Download
img_9999 44
img_9999 44
Image Detail Image Download
img_9999 57
img_9999 57
Image Detail Image Download
img_9999 63
img_9999 63
Image Detail Image Download
img_9999 103
img_9999 103
Image Detail Image Download
img_9999 105
img_9999 105
Image Detail Image Download
img_9999 107
img_9999 107
Image Detail Image Download
img_9999 109
img_9999 109
Image Detail Image Download
img_9999 119
img_9999 119
Image Detail Image Download
img_9999 122
img_9999 122
Image Detail Image Download
img_9999 123
img_9999 123
Image Detail Image Download
img_9999 129
img_9999 129
Image Detail Image Download
img_9999 133
img_9999 133
Image Detail Image Download
img_9999 144
img_9999 144
Image Detail Image Download
img_9999 145
img_9999 145
Image Detail Image Download
img_9999 146
img_9999 146
Image Detail Image Download
img_9999 149
img_9999 149
Image Detail Image Download
img_9999 151
img_9999 151
Image Detail Image Download
img_9999 153
img_9999 153
Image Detail Image Download
img_9999 156
img_9999 156
Image Detail Image Download
img_9999 157
img_9999 157
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery