ภาพกิจกรรม - วันกตัญญู รำลึกถีงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๙

วันกตัญญู รำลึกถีงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

          เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุม วันกตัญญู รำลึกถีงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

img 9254

img 9354

img 9409

img 9468

img_9254
img_9254
Image Detail Image Download
img_9260
img_9260
Image Detail Image Download
img_9264
img_9264
Image Detail Image Download
img_9266
img_9266
Image Detail Image Download
img_9270
img_9270
Image Detail Image Download
img_9273
img_9273
Image Detail Image Download
img_9291
img_9291
Image Detail Image Download
img_9296
img_9296
Image Detail Image Download
img_9306
img_9306
Image Detail Image Download
img_9310
img_9310
Image Detail Image Download
img_9331
img_9331
Image Detail Image Download
img_9335
img_9335
Image Detail Image Download
img_9338
img_9338
Image Detail Image Download
img_9343
img_9343
Image Detail Image Download
img_9348
img_9348
Image Detail Image Download
img_9354
img_9354
Image Detail Image Download
img_9358
img_9358
Image Detail Image Download
img_9361
img_9361
Image Detail Image Download
img_9366
img_9366
Image Detail Image Download
img_9368
img_9368
Image Detail Image Download
img_9370
img_9370
Image Detail Image Download
img_9374
img_9374
Image Detail Image Download
img_9392
img_9392
Image Detail Image Download
img_9395
img_9395
Image Detail Image Download
img_9409
img_9409
Image Detail Image Download
img_9436
img_9436
Image Detail Image Download
img_9442
img_9442
Image Detail Image Download
img_9443
img_9443
Image Detail Image Download
img_9448
img_9448
Image Detail Image Download
img_9450
img_9450
Image Detail Image Download
img_9468
img_9468
Image Detail Image Download
img_9474
img_9474
Image Detail Image Download
img_9480
img_9480
Image Detail Image Download
img_9486
img_9486
Image Detail Image Download
img_9508
img_9508
Image Detail Image Download
img_9522
img_9522
Image Detail Image Download
img_9526
img_9526
Image Detail Image Download
img_9532
img_9532
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery