ภาพกิจกรรม - ประชุมเตรียม โครงการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒

ประชุมเตรียม โครงการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกันประชุมเตรียม โครงการอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

img 9210

img 9212

img 9229

img 9231

img_9206
img_9206
Image Detail Image Download
img_9207
img_9207
Image Detail Image Download
img_9208
img_9208
Image Detail Image Download
img_9209
img_9209
Image Detail Image Download
img_9210
img_9210
Image Detail Image Download
img_9212
img_9212
Image Detail Image Download
img_9214
img_9214
Image Detail Image Download
img_9216
img_9216
Image Detail Image Download
img_9218
img_9218
Image Detail Image Download
img_9228
img_9228
Image Detail Image Download
img_9229
img_9229
Image Detail Image Download
img_9231
img_9231
Image Detail Image Download
img_9232
img_9232
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery