ภาพกิจกรรม - การประชุมคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙

การประชุมคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุม คณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ เพื่อแจ้งปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ ตารางสอน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ การวัดและประเมินผลการศึกษา และการลงเวลาสอนของคณาจารย์/การประเมินประสิทธิภาพการสอน ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 9147

img 9175

img 9180

img 9152

img_9145
img_9145
Image Detail Image Download
img_9147
img_9147
Image Detail Image Download
img_9152
img_9152
Image Detail Image Download
img_9163
img_9163
Image Detail Image Download
img_9175
img_9175
Image Detail Image Download
img_9176
img_9176
Image Detail Image Download
img_9177
img_9177
Image Detail Image Download
img_9178
img_9178
Image Detail Image Download
img_9179
img_9179
Image Detail Image Download
img_9180
img_9180
Image Detail Image Download
img_9181
img_9181
Image Detail Image Download
img_9183
img_9183
Image Detail Image Download
img_9185
img_9185
Image Detail Image Download
img_9188
img_9188
Image Detail Image Download
img_9189
img_9189
Image Detail Image Download
img_9191
img_9191
Image Detail Image Download
img_9194
img_9194
Image Detail Image Download
img_9196
img_9196
Image Detail Image Download
img_9198
img_9198
Image Detail Image Download
img_9201
img_9201
Image Detail Image Download
img_9202
img_9202
Image Detail Image Download
img_9204
img_9204
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery