ภาพกิจกรรม - การสอบวิชาการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร์

การสอบวิชาการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. หัวหน้าศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดการสอบวิชาการศึกษาอิสระทางการปกครองและการศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำภาคการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อดำเนิการสอบจบวิชาศึกษาอิสระ (IS) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

 mg 3684

 mg 3697

 mg 3740

 mg 3790

_mg_3673
_mg_3673
Image Detail Image Download
_mg_3684
_mg_3684
Image Detail Image Download
_mg_3686
_mg_3686
Image Detail Image Download
_mg_3687
_mg_3687
Image Detail Image Download
_mg_3697
_mg_3697
Image Detail Image Download
_mg_3703
_mg_3703
Image Detail Image Download
_mg_3714
_mg_3714
Image Detail Image Download
_mg_3715
_mg_3715
Image Detail Image Download
_mg_3728
_mg_3728
Image Detail Image Download
_mg_3740
_mg_3740
Image Detail Image Download
_mg_3741
_mg_3741
Image Detail Image Download
_mg_3744
_mg_3744
Image Detail Image Download
_mg_3747
_mg_3747
Image Detail Image Download
_mg_3752
_mg_3752
Image Detail Image Download
_mg_3762
_mg_3762
Image Detail Image Download
_mg_3773
_mg_3773
Image Detail Image Download
_mg_3781
_mg_3781
Image Detail Image Download
_mg_3785
_mg_3785
Image Detail Image Download
_mg_3790
_mg_3790
Image Detail Image Download
_mg_3795
_mg_3795
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery