ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดป้ายศาลาทรงไทย "๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต"

ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดป้ายศาลาทรงไทย "๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          ในวันเสาร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิธีเปิดป้ายศาลาทรงไทย "๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต" และพิธีปลูกต้นไม้เป็นอนุสรณ์อายุวัฒนมงคล ๖๑ ปี พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แลพิธีมอบทุนการศึกษา ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

142807

142840

142817

142805

142801
142801
Image Detail Image Download
142802
142802
Image Detail Image Download
142803
142803
Image Detail Image Download
142804
142804
Image Detail Image Download
142805
142805
Image Detail Image Download
142806
142806
Image Detail Image Download
142807
142807
Image Detail Image Download
142808
142808
Image Detail Image Download
142809
142809
Image Detail Image Download
142810
142810
Image Detail Image Download
142811
142811
Image Detail Image Download
142812
142812
Image Detail Image Download
142813
142813
Image Detail Image Download
142814
142814
Image Detail Image Download
142815
142815
Image Detail Image Download
142816
142816
Image Detail Image Download
142817
142817
Image Detail Image Download
142835
142835
Image Detail Image Download
142837
142837
Image Detail Image Download
142838
142838
Image Detail Image Download
142839
142839
Image Detail Image Download
142840
142840
Image Detail Image Download
142841
142841
Image Detail Image Download
142843
142843
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery