ภาพกิจกรรม - บรรยายพิเศษเรื่อง " เทคนิคการพัฒนางานวิจัยขององค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ "

บรรยายพิเศษเรื่อง " เทคนิคการพัฒนางานวิจัยขององค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ "

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระชยานันทมุนี,ผศ.,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม ร่วมกับจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง " เทคนิคการพัฒนางานวิจัยขององค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ " โดย อาจารย์ศิลป์ชัย นิลกรณ์ (อ.แจ็ค) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 8991

img 9005

img 9045

img 9106

 

img_8982
img_8982
Image Detail Image Download
img_8983
img_8983
Image Detail Image Download
img_8984
img_8984
Image Detail Image Download
img_8987
img_8987
Image Detail Image Download
img_8991
img_8991
Image Detail Image Download
img_8993
img_8993
Image Detail Image Download
img_9005
img_9005
Image Detail Image Download
img_9008
img_9008
Image Detail Image Download
img_9012
img_9012
Image Detail Image Download
img_9015
img_9015
Image Detail Image Download
img_9017
img_9017
Image Detail Image Download
img_9029
img_9029
Image Detail Image Download
img_9030
img_9030
Image Detail Image Download
img_9031
img_9031
Image Detail Image Download
img_9032
img_9032
Image Detail Image Download
img_9033
img_9033
Image Detail Image Download
img_9038
img_9038
Image Detail Image Download
img_9039
img_9039
Image Detail Image Download
img_9040
img_9040
Image Detail Image Download
img_9041
img_9041
Image Detail Image Download
img_9043
img_9043
Image Detail Image Download
img_9045
img_9045
Image Detail Image Download
img_9075
img_9075
Image Detail Image Download
img_9079
img_9079
Image Detail Image Download
img_9083
img_9083
Image Detail Image Download
img_9089
img_9089
Image Detail Image Download
img_9092
img_9092
Image Detail Image Download
img_9095
img_9095
Image Detail Image Download
img_9097
img_9097
Image Detail Image Download
img_9099
img_9099
Image Detail Image Download
img_9106
img_9106
Image Detail Image Download
img_9109
img_9109
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery