ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ภาคพิเศษ)

การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ (ภาคพิเศษ)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ของ(ภาคพิเศษ วันเสาร์ - วันอาทิตย์) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 8950

img 8955

img 8965

img 8977

img_8950
img_8950
Image Detail Image Download
img_8951
img_8951
Image Detail Image Download
img_8954
img_8954
Image Detail Image Download
img_8955
img_8955
Image Detail Image Download
img_8959
img_8959
Image Detail Image Download
img_8961
img_8961
Image Detail Image Download
img_8963
img_8963
Image Detail Image Download
img_8965
img_8965
Image Detail Image Download
img_8967
img_8967
Image Detail Image Download
img_8968
img_8968
Image Detail Image Download
img_8969
img_8969
Image Detail Image Download
img_8972
img_8972
Image Detail Image Download
img_8976
img_8976
Image Detail Image Download
img_8977
img_8977
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery