ภาพกิจกรรม - ประชุมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์

ประชุมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมประชุม คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย มุทิตาจิต พระชยานันทมุนี,ดร. เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 8843

img 8846

img 8844

img 8837

img_8826
img_8826
Image Detail Image Download
img_8832
img_8832
Image Detail Image Download
img_8833
img_8833
Image Detail Image Download
img_8837
img_8837
Image Detail Image Download
img_8843
img_8843
Image Detail Image Download
img_8844
img_8844
Image Detail Image Download
img_8845
img_8845
Image Detail Image Download
img_8846
img_8846
Image Detail Image Download
img_8848
img_8848
Image Detail Image Download
img_8849
img_8849
Image Detail Image Download
img_8850
img_8850
Image Detail Image Download
img_8851
img_8851
Image Detail Image Download
img_8852
img_8852
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery