ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารร่วมอบรมในโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร "การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร"

ผู้บริหารร่วมอบรมในโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร "การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๕๙ : พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นครน่าน และ นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร "การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร" จัดโดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับเกิดความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายของการบริหารงาน ลดความผิดพลาด บริหารความเสี่ยง บริหารงานมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่ถูกต้องตรงกัน อันจะนำไปสู่วิธีทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง พิธีเปิดการอบรมในครั้งได้เกียรติจากพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตามาเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้นล่าง มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

20160907 1334

20160907 599

20160907 2945

20160907 8004

20160907_63
20160907_63
Image Detail Image Download
20160907_599
20160907_599
Image Detail Image Download
20160907_693
20160907_693
Image Detail Image Download
20160907_1334
20160907_1334
Image Detail Image Download
20160907_1998
20160907_1998
Image Detail Image Download
20160907_2945
20160907_2945
Image Detail Image Download
20160907_4673
20160907_4673
Image Detail Image Download
20160907_4706
20160907_4706
Image Detail Image Download
20160907_5232
20160907_5232
Image Detail Image Download
20160907_5364
20160907_5364
Image Detail Image Download
20160907_6558
20160907_6558
Image Detail Image Download
20160907_6627
20160907_6627
Image Detail Image Download
20160907_7139
20160907_7139
Image Detail Image Download
20160907_7365
20160907_7365
Image Detail Image Download
20160907_8004
20160907_8004
Image Detail Image Download
20160907_8714
20160907_8714
Image Detail Image Download
20160907_9101
20160907_9101
Image Detail Image Download
20160907_9207
20160907_9207
Image Detail Image Download
20160907_9235
20160907_9235
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery