ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ของ(ภาคปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์) โดยมีพระเดชพระคุณ  พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ประธานอำนวยการสอบวัดผลปลายภาค ตรวจเยี่ยมในการสอบครั้งนี้ด้วย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 8686

img 8692

img 8697

img 8714

img_8686
img_8686
Image Detail Image Download
img_8688
img_8688
Image Detail Image Download
img_8692
img_8692
Image Detail Image Download
img_8693
img_8693
Image Detail Image Download
img_8697
img_8697
Image Detail Image Download
img_8699
img_8699
Image Detail Image Download
img_8701
img_8701
Image Detail Image Download
img_8706
img_8706
Image Detail Image Download
img_8707
img_8707
Image Detail Image Download
img_8709
img_8709
Image Detail Image Download
img_8711
img_8711
Image Detail Image Download
img_8714
img_8714
Image Detail Image Download
img_8716
img_8716
Image Detail Image Download
img_8718
img_8718
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery