ภาพกิจกรรม - ประชุมกำหนดแผนดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสงฆ์จังหวัดน่าน

ประชุมกำหนดแผนดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสงฆ์จังหวัดน่าน

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วัน ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ : เวลา ๑๒.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน ประชุมกำหนดแผนดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสงฆ์จังหวัดน่าน เพื่อกำหนดปฏิทินระยะเวลาการดำเนินการ จัดทำแผนปฏิรูปพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7562

img 7569

img 7570

img 7575

img_7562
img_7562
Image Detail Image Download
img_7569
img_7569
Image Detail Image Download
img_7570
img_7570
Image Detail Image Download
img_7571
img_7571
Image Detail Image Download
img_7572
img_7572
Image Detail Image Download
img_7573
img_7573
Image Detail Image Download
img_7574
img_7574
Image Detail Image Download
img_7575
img_7575
Image Detail Image Download
img_7578
img_7578
Image Detail Image Download
img_7580
img_7580
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery