ภาพกิจกรรม - ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

ประชุมภายในสำนักงานวิชาการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ร่วมกันประชุมภายในสำนักงานวิชาการประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อ ทบทวนผลการดำเนินงานและติดตามงานของแต่ละส่วนงาน ณ ห้องประชุม สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 7452

img 7444

img 7442

img 7457

img_7436
img_7436
Image Detail Image Download
img_7439
img_7439
Image Detail Image Download
img_7442
img_7442
Image Detail Image Download
img_7444
img_7444
Image Detail Image Download
img_7446
img_7446
Image Detail Image Download
img_7447
img_7447
Image Detail Image Download
img_7450
img_7450
Image Detail Image Download
img_7451
img_7451
Image Detail Image Download
img_7452
img_7452
Image Detail Image Download
img_7457
img_7457
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery