ภาพกิจกรรม - กิจกรรมการเทศน์ป้องกันทุจริตตามแนวพุทธศาสนา

กิจกรรมการเทศน์ป้องกันทุจริตตามแนวพุทธศาสนา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

          เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. โครงการป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเทศน์ป้องกันทุจริตตามแนวพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นำโดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การป้องกันการทุจริต" จากนั้น ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เทศน์ เรื่อง "การป้องกันทุจริตตามแนวพุทธศาสนา" โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

img 7263

img 7238

img 7380

img 7211

img_7203
img_7203
Image Detail Image Download
img_7205
img_7205
Image Detail Image Download
img_7211
img_7211
Image Detail Image Download
img_7217
img_7217
Image Detail Image Download
img_7218
img_7218
Image Detail Image Download
img_7224
img_7224
Image Detail Image Download
img_7230
img_7230
Image Detail Image Download
img_7238
img_7238
Image Detail Image Download
img_7263
img_7263
Image Detail Image Download
img_7267
img_7267
Image Detail Image Download
img_7269
img_7269
Image Detail Image Download
img_7270
img_7270
Image Detail Image Download
img_7271
img_7271
Image Detail Image Download
img_7272
img_7272
Image Detail Image Download
img_7273
img_7273
Image Detail Image Download
img_7275
img_7275
Image Detail Image Download
img_7286
img_7286
Image Detail Image Download
img_7290
img_7290
Image Detail Image Download
img_7308
img_7308
Image Detail Image Download
img_7316
img_7316
Image Detail Image Download
img_7329
img_7329
Image Detail Image Download
img_7338
img_7338
Image Detail Image Download
img_7350
img_7350
Image Detail Image Download
img_7354
img_7354
Image Detail Image Download
img_7357
img_7357
Image Detail Image Download
img_7369
img_7369
Image Detail Image Download
img_7375
img_7375
Image Detail Image Download
img_7377
img_7377
Image Detail Image Download
img_7380
img_7380
Image Detail Image Download
img_7382
img_7382
Image Detail Image Download
img_7397
img_7397
Image Detail Image Download
img_7409
img_7409
Image Detail Image Download
img_7410
img_7410
Image Detail Image Download
img_7416
img_7416
Image Detail Image Download
img_7418
img_7418
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery