ภาพกิจกรรม - การประชุมพิจารณาคัดเลือกตำราการแพทย์แผนไทย ที่มีความสำคัญไปสู่การปริวรรต คุ้มครองและใช้ประโยชน์

การประชุมพิจารณาคัดเลือกตำราการแพทย์แผนไทย ที่มีความสำคัญไปสู่การปริวรรต คุ้มครองและใช้ประโยชน์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์น่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับ .ดร.ชยันต์ พิเชียรสุนทร พร้อมกับคณะจากการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและนายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้รัวมกันประชุม พิจารณาคัดเลือกตำราการแพทย์แผนไทย ที่มีความสำคัญไปสู่การปริวรรต คุ้มครองและใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6926

img 6893

img 6955

img 6972

 

img_6854
img_6854
Image Detail Image Download
img_6866
img_6866
Image Detail Image Download
img_6868
img_6868
Image Detail Image Download
img_6869
img_6869
Image Detail Image Download
img_6892
img_6892
Image Detail Image Download
img_6893
img_6893
Image Detail Image Download
img_6894
img_6894
Image Detail Image Download
img_6895
img_6895
Image Detail Image Download
img_6914
img_6914
Image Detail Image Download
img_6926
img_6926
Image Detail Image Download
img_6936
img_6936
Image Detail Image Download
img_6938
img_6938
Image Detail Image Download
img_6939
img_6939
Image Detail Image Download
img_6944
img_6944
Image Detail Image Download
img_6946
img_6946
Image Detail Image Download
img_6947
img_6947
Image Detail Image Download
img_6950
img_6950
Image Detail Image Download
img_6955
img_6955
Image Detail Image Download
img_6966
img_6966
Image Detail Image Download
img_6972
img_6972
Image Detail Image Download
img_6973
img_6973
Image Detail Image Download
img_6974
img_6974
Image Detail Image Download
img_6975
img_6975
Image Detail Image Download
img_6976
img_6976
Image Detail Image Download
img_6977
img_6977
Image Detail Image Download
img_6978
img_6978
Image Detail Image Download
img_6983
img_6983
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery