ภาพกิจกรรม - กิจกรรมเสริมหลักสูตร บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี"

กิจกรรมเสริมหลักสูตร บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม กิจกรรมเสริมหลักสูตร บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เข้าร่วมรับฟังในการบรรยายนี้ด้วย  ณ ห้อง 101 วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6760

img 6771

img 6782

img 6791

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
img_6744
img_6744
Image Detail Image Download
img_6745
img_6745
Image Detail Image Download
img_6747
img_6747
Image Detail Image Download
img_6748
img_6748
Image Detail Image Download
img_6749
img_6749
Image Detail Image Download
img_6750
img_6750
Image Detail Image Download
img_6751
img_6751
Image Detail Image Download
img_6752
img_6752
Image Detail Image Download
img_6753
img_6753
Image Detail Image Download
img_6754
img_6754
Image Detail Image Download
img_6760
img_6760
Image Detail Image Download
img_6763
img_6763
Image Detail Image Download
img_6764
img_6764
Image Detail Image Download
img_6771
img_6771
Image Detail Image Download
img_6774
img_6774
Image Detail Image Download
img_6776
img_6776
Image Detail Image Download
img_6778
img_6778
Image Detail Image Download
img_6782
img_6782
Image Detail Image Download
img_6791
img_6791
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery