ภาพกิจกรรม - ประชุมคณะกรรมการการจัดทำวารสารวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการการจัดทำวารสารวิชาการ

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ : เวลา ๑๒.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน ประชุมจัดทำผลงานทางวิชาการ ประชุมคณะกรรมการการจัดทำวารสารวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดทำวารสาร หลักเกณฑ์การลงตีพิมพ์/ขั้นตอนการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานตีพิมพ์วารสารวิชาการครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

img 6733

img 6734

img 6728

img 6729

img_6728
img_6728
Image Detail Image Download
img_6729
img_6729
Image Detail Image Download
img_6732
img_6732
Image Detail Image Download
img_6733
img_6733
Image Detail Image Download
img_6734
img_6734
Image Detail Image Download
img_6735
img_6735
Image Detail Image Download
img_6736
img_6736
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery