ภาพกิจกรรม - ผู้บริหาร ร่วมโครงการฝึกอบรม "คุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ผู้บริหาร ร่วมโครงการฝึกอบรม "คุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน"

  

          เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ฝ่ายจัดการศึกษา พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมบรรยายพิเศษ ในโครงการฝึกอบรม "คุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและองค์กร โดยมี นายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ประธานพิธี กิจกรรมธรรมะม่วนใจ๋ โดย พระอาจารยพระครูใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ อารามสันติสุข อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 6655

img 6682

img 6710

img 6702

img_6641
img_6641
Image Detail Image Download
img_6644
img_6644
Image Detail Image Download
img_6654
img_6654
Image Detail Image Download
img_6655
img_6655
Image Detail Image Download
img_6657
img_6657
Image Detail Image Download
img_6658
img_6658
Image Detail Image Download
img_6668
img_6668
Image Detail Image Download
img_6671
img_6671
Image Detail Image Download
img_6674
img_6674
Image Detail Image Download
img_6682
img_6682
Image Detail Image Download
img_6685
img_6685
Image Detail Image Download
img_6687
img_6687
Image Detail Image Download
img_6688
img_6688
Image Detail Image Download
img_6692
img_6692
Image Detail Image Download
img_6701
img_6701
Image Detail Image Download
img_6702
img_6702
Image Detail Image Download
img_6705
img_6705
Image Detail Image Download
img_6706
img_6706
Image Detail Image Download
img_6708
img_6708
Image Detail Image Download
img_6710
img_6710
Image Detail Image Download
img_6711
img_6711
Image Detail Image Download
img_6712
img_6712
Image Detail Image Download
img_6716
img_6716
Image Detail Image Download
img_6717
img_6717
Image Detail Image Download
img_6718
img_6718
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery