ภาพกิจกรรม - กิจกรรม กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ

กิจกรรม กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม กีฬาสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร ศึกษาดูงานวิถีชีวิตท้องถิ่น "การแห่เทียนพรรษา ของภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ในจังหัดลำพูน" กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน กับ บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และ กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลระหว่างนิสิตวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน กับ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

img 6411

img 6430

img 6580

img 6638

img_6355
img_6355
Image Detail Image Download
img_6356
img_6356
Image Detail Image Download
img_6359
img_6359
Image Detail Image Download
img_6360
img_6360
Image Detail Image Download
img_6367
img_6367
Image Detail Image Download
img_6368
img_6368
Image Detail Image Download
img_6371
img_6371
Image Detail Image Download
img_6373
img_6373
Image Detail Image Download
img_6375
img_6375
Image Detail Image Download
img_6382
img_6382
Image Detail Image Download
img_6402
img_6402
Image Detail Image Download
img_6411
img_6411
Image Detail Image Download
img_6423
img_6423
Image Detail Image Download
img_6424
img_6424
Image Detail Image Download
img_6425
img_6425
Image Detail Image Download
img_6426
img_6426
Image Detail Image Download
img_6427
img_6427
Image Detail Image Download
img_6428
img_6428
Image Detail Image Download
img_6429
img_6429
Image Detail Image Download
img_6430
img_6430
Image Detail Image Download
img_6431
img_6431
Image Detail Image Download
img_6432
img_6432
Image Detail Image Download
img_6433
img_6433
Image Detail Image Download
img_6434
img_6434
Image Detail Image Download
img_6436
img_6436
Image Detail Image Download
img_6437
img_6437
Image Detail Image Download
img_6440
img_6440
Image Detail Image Download
img_6444
img_6444
Image Detail Image Download
img_6447
img_6447
Image Detail Image Download
img_6450
img_6450
Image Detail Image Download
img_6454
img_6454
Image Detail Image Download
img_6462
img_6462
Image Detail Image Download
img_6471
img_6471
Image Detail Image Download
img_6483
img_6483
Image Detail Image Download
img_6485
img_6485
Image Detail Image Download
img_6541
img_6541
Image Detail Image Download
img_6553
img_6553
Image Detail Image Download
img_6557
img_6557
Image Detail Image Download
img_6578
img_6578
Image Detail Image Download
img_6580
img_6580
Image Detail Image Download
img_6600
img_6600
Image Detail Image Download
img_6606
img_6606
Image Detail Image Download
img_6608
img_6608
Image Detail Image Download
img_6612
img_6612
Image Detail Image Download
img_6619
img_6619
Image Detail Image Download
img_6620
img_6620
Image Detail Image Download
img_6621
img_6621
Image Detail Image Download
img_6627
img_6627
Image Detail Image Download
img_6628
img_6628
Image Detail Image Download
img_6635
img_6635
Image Detail Image Download
img_6638
img_6638
Image Detail Image Download
img_6639
img_6639
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery