ภาพกิจกรรม - พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่านมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  โดยมี พระเดชพระคุณพระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ และนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ได้ เป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ โดยได้มีตัวแทนนิสิตทุกคณะทุกชั้นปี ได้ถวายพานไหว้ครูแด่ คณาจารย์ มหาวิทยาลัย ณ ศาลาหลวง อนุพุทธมณฑล วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

img 6087

img 6111

img 6141

img 6221

img_6046
img_6046
Image Detail Image Download
img_6047
img_6047
Image Detail Image Download
img_6050
img_6050
Image Detail Image Download
img_6054
img_6054
Image Detail Image Download
img_6055
img_6055
Image Detail Image Download
img_6056
img_6056
Image Detail Image Download
img_6059
img_6059
Image Detail Image Download
img_6061
img_6061
Image Detail Image Download
img_6064
img_6064
Image Detail Image Download
img_6068
img_6068
Image Detail Image Download
img_6070
img_6070
Image Detail Image Download
img_6074
img_6074
Image Detail Image Download
img_6078
img_6078
Image Detail Image Download
img_6083
img_6083
Image Detail Image Download
img_6087
img_6087
Image Detail Image Download
img_6090
img_6090
Image Detail Image Download
img_6097
img_6097
Image Detail Image Download
img_6098
img_6098
Image Detail Image Download
img_6099
img_6099
Image Detail Image Download
img_6100
img_6100
Image Detail Image Download
img_6101
img_6101
Image Detail Image Download
img_6102
img_6102
Image Detail Image Download
img_6103
img_6103
Image Detail Image Download
img_6104
img_6104
Image Detail Image Download
img_6105
img_6105
Image Detail Image Download
img_6106
img_6106
Image Detail Image Download
img_6111
img_6111
Image Detail Image Download
img_6126
img_6126
Image Detail Image Download
img_6136
img_6136
Image Detail Image Download
img_6141
img_6141
Image Detail Image Download
img_6143
img_6143
Image Detail Image Download
img_6146
img_6146
Image Detail Image Download
img_6148
img_6148
Image Detail Image Download
img_6150
img_6150
Image Detail Image Download
img_6191
img_6191
Image Detail Image Download
img_6193
img_6193
Image Detail Image Download
img_6195
img_6195
Image Detail Image Download
img_6221
img_6221
Image Detail Image Download
img_6236
img_6236
Image Detail Image Download
img_6239
img_6239
Image Detail Image Download
img_6242
img_6242
Image Detail Image Download
img_6246
img_6246
Image Detail Image Download
img_6254
img_6254
Image Detail Image Download
img_6255
img_6255
Image Detail Image Download
img_6258
img_6258
Image Detail Image Download
img_6262
img_6262
Image Detail Image Download
img_6267
img_6267
Image Detail Image Download
img_6272
img_6272
Image Detail Image Download
img_6276
img_6276
Image Detail Image Download
img_6278
img_6278
Image Detail Image Download
img_6285
img_6285
Image Detail Image Download
img_6288
img_6288
Image Detail Image Download
img_6293
img_6293
Image Detail Image Download
img_6298
img_6298
Image Detail Image Download
img_6299
img_6299
Image Detail Image Download
img_6301
img_6301
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery