ภาพกิจกรรม - การประชุมประกันคุณภาพการศึกษาส่วนงานฝ่ายวิชาการ

การประชุมประกันคุณภาพการศึกษาส่วนงานฝ่ายวิชาการ

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อนวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ และบุคลากรฝ่ายวิชาการได้ประชุม  เพื่อวางแผนเตรียมเอกสารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โดยได้เชิญ อาจารย์สมคิด  นันต๊ะ หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มาชี้แจงงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ข้อคิดและแนวทางการจัดเตรียมเอกสาร ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

img 6621

img 6622

 

img 6623

img_6621
img_6621
Image Detail Image Download
img_6622
img_6622
Image Detail Image Download
img_6623
img_6623
Image Detail Image Download
img_6624
img_6624
Image Detail Image Download
img_6625
img_6625
Image Detail Image Download
img_6626
img_6626
Image Detail Image Download
img_6627
img_6627
Image Detail Image Download
img_6628
img_6628
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery