ภาพกิจกรรม - กิจกรรมแห่เทียนพรรษา พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดนมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต  ได้ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา พรรษา บูชาพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน โดยได้เข้าร่วมเทศกาลแห่เทียนประจำพรรษา ของชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน

img 5856

img 5859

img 5864

img 5877

img_5773
img_5773
Image Detail Image Download
img_5774
img_5774
Image Detail Image Download
img_5775
img_5775
Image Detail Image Download
img_5777
img_5777
Image Detail Image Download
img_5778
img_5778
Image Detail Image Download
img_5779
img_5779
Image Detail Image Download
img_5781
img_5781
Image Detail Image Download
img_5782
img_5782
Image Detail Image Download
img_5783
img_5783
Image Detail Image Download
img_5784
img_5784
Image Detail Image Download
img_5785
img_5785
Image Detail Image Download
img_5786
img_5786
Image Detail Image Download
img_5787
img_5787
Image Detail Image Download
img_5788
img_5788
Image Detail Image Download
img_5789
img_5789
Image Detail Image Download
img_5794
img_5794
Image Detail Image Download
img_5807
img_5807
Image Detail Image Download
img_5809
img_5809
Image Detail Image Download
img_5815
img_5815
Image Detail Image Download
img_5817
img_5817
Image Detail Image Download
img_5818
img_5818
Image Detail Image Download
img_5819
img_5819
Image Detail Image Download
img_5820
img_5820
Image Detail Image Download
img_5824
img_5824
Image Detail Image Download
img_5826
img_5826
Image Detail Image Download
img_5827
img_5827
Image Detail Image Download
img_5834
img_5834
Image Detail Image Download
img_5856
img_5856
Image Detail Image Download
img_5859
img_5859
Image Detail Image Download
img_5863
img_5863
Image Detail Image Download
img_5864
img_5864
Image Detail Image Download
img_5866
img_5866
Image Detail Image Download
img_5869
img_5869
Image Detail Image Download
img_5870
img_5870
Image Detail Image Download
img_5871
img_5871
Image Detail Image Download
img_5877
img_5877
Image Detail Image Download
img_5880
img_5880
Image Detail Image Download
img_5892
img_5892
Image Detail Image Download
img_5894
img_5894
Image Detail Image Download
img_5895
img_5895
Image Detail Image Download
img_5896
img_5896
Image Detail Image Download
img_5902
img_5902
Image Detail Image Download
img_5903
img_5903
Image Detail Image Download
img_5907
img_5907
Image Detail Image Download
img_5911
img_5911
Image Detail Image Download
img_6011
img_6011
Image Detail Image Download
img_6012
img_6012
Image Detail Image Download
img_6015
img_6015
Image Detail Image Download
img_6016
img_6016
Image Detail Image Download
img_6018
img_6018
Image Detail Image Download
img_6022
img_6022
Image Detail Image Download
img_6024
img_6024
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery