ภาพกิจกรรม - การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี ดร.พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์, อาจารย์ประเด่น แบนปิง เพื่อรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้องของวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

img 5448

img 5584

img 5590

img 5761

img_5371
img_5371
Image Detail Image Download
img_5372
img_5372
Image Detail Image Download
img_5374
img_5374
Image Detail Image Download
img_5375
img_5375
Image Detail Image Download
img_5376
img_5376
Image Detail Image Download
img_5381
img_5381
Image Detail Image Download
img_5383
img_5383
Image Detail Image Download
img_5385
img_5385
Image Detail Image Download
img_5386
img_5386
Image Detail Image Download
img_5389
img_5389
Image Detail Image Download
img_5393
img_5393
Image Detail Image Download
img_5418
img_5418
Image Detail Image Download
img_5438
img_5438
Image Detail Image Download
img_5441
img_5441
Image Detail Image Download
img_5446
img_5446
Image Detail Image Download
img_5448
img_5448
Image Detail Image Download
img_5455
img_5455
Image Detail Image Download
img_5466
img_5466
Image Detail Image Download
img_5468
img_5468
Image Detail Image Download
img_5490
img_5490
Image Detail Image Download
img_5497
img_5497
Image Detail Image Download
img_5501
img_5501
Image Detail Image Download
img_5502
img_5502
Image Detail Image Download
img_5505
img_5505
Image Detail Image Download
img_5508
img_5508
Image Detail Image Download
img_5512
img_5512
Image Detail Image Download
img_5517
img_5517
Image Detail Image Download
img_5523
img_5523
Image Detail Image Download
img_5526
img_5526
Image Detail Image Download
img_5528
img_5528
Image Detail Image Download
img_5530
img_5530
Image Detail Image Download
img_5536
img_5536
Image Detail Image Download
img_5541
img_5541
Image Detail Image Download
img_5547
img_5547
Image Detail Image Download
img_5552
img_5552
Image Detail Image Download
img_5559
img_5559
Image Detail Image Download
img_5564
img_5564
Image Detail Image Download
img_5577
img_5577
Image Detail Image Download
img_5584
img_5584
Image Detail Image Download
img_5590
img_5590
Image Detail Image Download
img_5596
img_5596
Image Detail Image Download
img_5601
img_5601
Image Detail Image Download
img_5602
img_5602
Image Detail Image Download
img_5608
img_5608
Image Detail Image Download
img_5613
img_5613
Image Detail Image Download
img_5622
img_5622
Image Detail Image Download
img_5623
img_5623
Image Detail Image Download
img_5624
img_5624
Image Detail Image Download
img_5625
img_5625
Image Detail Image Download
img_5649
img_5649
Image Detail Image Download
img_5660
img_5660
Image Detail Image Download
img_5665
img_5665
Image Detail Image Download
img_5666
img_5666
Image Detail Image Download
img_5667
img_5667
Image Detail Image Download
img_5669
img_5669
Image Detail Image Download
img_5679
img_5679
Image Detail Image Download
img_5681
img_5681
Image Detail Image Download
img_5687
img_5687
Image Detail Image Download
img_5729
img_5729
Image Detail Image Download
img_5730
img_5730
Image Detail Image Download
img_5732
img_5732
Image Detail Image Download
img_5733
img_5733
Image Detail Image Download
img_5734
img_5734
Image Detail Image Download
img_5735
img_5735
Image Detail Image Download
img_5739
img_5739
Image Detail Image Download
img_5740
img_5740
Image Detail Image Download
img_5742
img_5742
Image Detail Image Download
img_5744
img_5744
Image Detail Image Download
img_5755
img_5755
Image Detail Image Download
img_5757
img_5757
Image Detail Image Download
img_5759
img_5759
Image Detail Image Download
img_5761
img_5761
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery