ภาพกิจกรรม - กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับอำเภอภูเพียง, โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง และวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่นน่าน ณ ศาลาหลวง อนุพุทธมณฑล จังหวัดน่าน โดยมีพระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธาน โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๘.๑๙ น. มีการเคลื่อนขบวนแห่เทียนจำนำพรรษาจากทางขึ้นพระธาตุแช่แห้ง มายังศาลาหลวง อนุพุทธมณฑล จังหวัดน่าน เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาตามลำดับขั้นตอนต่อไป ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะศรัทธาวัดต่างๆ จำนวน ๓๗ วัด ๕ สำนักสงฆ์ และโรงเรียนในจังหวัดน่านอีก ๑๐ แห่ง รวมทั้งหมด ๕๒ แห่ง พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน หน่วยงานราชการในจังหวัดน่าน ที่เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

img 5216

img 5263

img 5314

img 5317

img_5028
img_5028
Image Detail Image Download
img_5030
img_5030
Image Detail Image Download
img_5032
img_5032
Image Detail Image Download
img_5033
img_5033
Image Detail Image Download
img_5034
img_5034
Image Detail Image Download
img_5037
img_5037
Image Detail Image Download
img_5038
img_5038
Image Detail Image Download
img_5042
img_5042
Image Detail Image Download
img_5045
img_5045
Image Detail Image Download
img_5046
img_5046
Image Detail Image Download
img_5047
img_5047
Image Detail Image Download
img_5048
img_5048
Image Detail Image Download
img_5051
img_5051
Image Detail Image Download
img_5059
img_5059
Image Detail Image Download
img_5060
img_5060
Image Detail Image Download
img_5097
img_5097
Image Detail Image Download
img_5123
img_5123
Image Detail Image Download
img_5124
img_5124
Image Detail Image Download
img_5128
img_5128
Image Detail Image Download
img_5137
img_5137
Image Detail Image Download
img_5145
img_5145
Image Detail Image Download
img_5149
img_5149
Image Detail Image Download
img_5150
img_5150
Image Detail Image Download
img_5153
img_5153
Image Detail Image Download
img_5173
img_5173
Image Detail Image Download
img_5178
img_5178
Image Detail Image Download
img_5182
img_5182
Image Detail Image Download
img_5184
img_5184
Image Detail Image Download
img_5185
img_5185
Image Detail Image Download
img_5191
img_5191
Image Detail Image Download
img_5193
img_5193
Image Detail Image Download
img_5194
img_5194
Image Detail Image Download
img_5216
img_5216
Image Detail Image Download
img_5228
img_5228
Image Detail Image Download
img_5248
img_5248
Image Detail Image Download
img_5250
img_5250
Image Detail Image Download
img_5252
img_5252
Image Detail Image Download
img_5263
img_5263
Image Detail Image Download
img_5264
img_5264
Image Detail Image Download
img_5273
img_5273
Image Detail Image Download
img_5275
img_5275
Image Detail Image Download
img_5281
img_5281
Image Detail Image Download
img_5286
img_5286
Image Detail Image Download
img_5287
img_5287
Image Detail Image Download
img_5288
img_5288
Image Detail Image Download
img_5289
img_5289
Image Detail Image Download
img_5293
img_5293
Image Detail Image Download
img_5294
img_5294
Image Detail Image Download
img_5295
img_5295
Image Detail Image Download
img_5297
img_5297
Image Detail Image Download
img_5299
img_5299
Image Detail Image Download
img_5300
img_5300
Image Detail Image Download
img_5301
img_5301
Image Detail Image Download
img_5302
img_5302
Image Detail Image Download
img_5306
img_5306
Image Detail Image Download
img_5314
img_5314
Image Detail Image Download
img_5317
img_5317
Image Detail Image Download
img_5329
img_5329
Image Detail Image Download
img_5336
img_5336
Image Detail Image Download
img_5344
img_5344
Image Detail Image Download
img_5345
img_5345
Image Detail Image Download
img_5355
img_5355
Image Detail Image Download
img_5357
img_5357
Image Detail Image Download
img_5359
img_5359
Image Detail Image Download
img_5364
img_5364
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery