ภาพกิจกรรม - คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดป้ายหอประชุม "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์"

คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดป้ายหอประชุม "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์"

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ : เวลา ๐๘.๓๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิธีเปิดป้ายหอประชุม "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" และป้ายอาคารสำนักงาน ณ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

img 4834

img 4861

img 5002

img 5008

img_4834
img_4834
Image Detail Image Download
img_4837
img_4837
Image Detail Image Download
img_4843
img_4843
Image Detail Image Download
img_4849
img_4849
Image Detail Image Download
img_4850
img_4850
Image Detail Image Download
img_4853
img_4853
Image Detail Image Download
img_4861
img_4861
Image Detail Image Download
img_4867
img_4867
Image Detail Image Download
img_4871
img_4871
Image Detail Image Download
img_4874
img_4874
Image Detail Image Download
img_4882
img_4882
Image Detail Image Download
img_4883
img_4883
Image Detail Image Download
img_4892
img_4892
Image Detail Image Download
img_4894
img_4894
Image Detail Image Download
img_4900
img_4900
Image Detail Image Download
img_4901
img_4901
Image Detail Image Download
img_4905
img_4905
Image Detail Image Download
img_4914
img_4914
Image Detail Image Download
img_4919
img_4919
Image Detail Image Download
img_4923
img_4923
Image Detail Image Download
img_4930
img_4930
Image Detail Image Download
img_4933
img_4933
Image Detail Image Download
img_4935
img_4935
Image Detail Image Download
img_4939
img_4939
Image Detail Image Download
img_4943
img_4943
Image Detail Image Download
img_4944
img_4944
Image Detail Image Download
img_4950
img_4950
Image Detail Image Download
img_4953
img_4953
Image Detail Image Download
img_4955
img_4955
Image Detail Image Download
img_4956
img_4956
Image Detail Image Download
img_4957
img_4957
Image Detail Image Download
img_4958
img_4958
Image Detail Image Download
img_4959
img_4959
Image Detail Image Download
img_4960
img_4960
Image Detail Image Download
img_4962
img_4962
Image Detail Image Download
img_4963
img_4963
Image Detail Image Download
img_4964
img_4964
Image Detail Image Download
img_4965
img_4965
Image Detail Image Download
img_4966
img_4966
Image Detail Image Download
img_4970
img_4970
Image Detail Image Download
img_4971
img_4971
Image Detail Image Download
img_4987
img_4987
Image Detail Image Download
img_5002
img_5002
Image Detail Image Download
img_5004
img_5004
Image Detail Image Download
img_5008
img_5008
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery