ภาพกิจกรรม - พิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

          วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน คณะสงฆ์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวน่าน ทุกหมู่เหล่า มี พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันจัด พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (พิธีมอบตราตั้ง จังหวัดน่านและคณะสงฆ์จังหวัดน่าน จัดตั้งพุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีมอบตราตั้งจังหวัดน่านและคณะสงฆ์จังหวัดน่าน โครงการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดน่าน) ณ ศาลาหลวง พุทธมณฑลจังหวัดน่าน

img 4616

img 4689

img 4690

img 4764

img_4557
img_4557
Image Detail Image Download
img_4561
img_4561
Image Detail Image Download
img_4565
img_4565
Image Detail Image Download
img_4575
img_4575
Image Detail Image Download
img_4576
img_4576
Image Detail Image Download
img_4584
img_4584
Image Detail Image Download
img_4588
img_4588
Image Detail Image Download
img_4589
img_4589
Image Detail Image Download
img_4590
img_4590
Image Detail Image Download
img_4591
img_4591
Image Detail Image Download
img_4592
img_4592
Image Detail Image Download
img_4593
img_4593
Image Detail Image Download
img_4595
img_4595
Image Detail Image Download
img_4596
img_4596
Image Detail Image Download
img_4597
img_4597
Image Detail Image Download
img_4598
img_4598
Image Detail Image Download
img_4599
img_4599
Image Detail Image Download
img_4600
img_4600
Image Detail Image Download
img_4601
img_4601
Image Detail Image Download
img_4603
img_4603
Image Detail Image Download
img_4616
img_4616
Image Detail Image Download
img_4624
img_4624
Image Detail Image Download
img_4625
img_4625
Image Detail Image Download
img_4626
img_4626
Image Detail Image Download
img_4627
img_4627
Image Detail Image Download
img_4628
img_4628
Image Detail Image Download
img_4629
img_4629
Image Detail Image Download
img_4630
img_4630
Image Detail Image Download
img_4631
img_4631
Image Detail Image Download
img_4647
img_4647
Image Detail Image Download
img_4648
img_4648
Image Detail Image Download
img_4649
img_4649
Image Detail Image Download
img_4650
img_4650
Image Detail Image Download
img_4651
img_4651
Image Detail Image Download
img_4668
img_4668
Image Detail Image Download
img_4669
img_4669
Image Detail Image Download
img_4670
img_4670
Image Detail Image Download
img_4671
img_4671
Image Detail Image Download
img_4672
img_4672
Image Detail Image Download
img_4673
img_4673
Image Detail Image Download
img_4675
img_4675
Image Detail Image Download
img_4684
img_4684
Image Detail Image Download
img_4688
img_4688
Image Detail Image Download
img_4689
img_4689
Image Detail Image Download
img_4690
img_4690
Image Detail Image Download
img_4693
img_4693
Image Detail Image Download
img_4694
img_4694
Image Detail Image Download
img_4698
img_4698
Image Detail Image Download
img_4699
img_4699
Image Detail Image Download
img_4714
img_4714
Image Detail Image Download
img_4720
img_4720
Image Detail Image Download
img_4724
img_4724
Image Detail Image Download
img_4740
img_4740
Image Detail Image Download
img_4741
img_4741
Image Detail Image Download
img_4764
img_4764
Image Detail Image Download
img_4768
img_4768
Image Detail Image Download
img_4773
img_4773
Image Detail Image Download
img_4779
img_4779
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery