ภาพกิจกรรม - การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

การประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

 img 4480

img 4523

img 4504

img 4503

img_4480
img_4480
Image Detail Image Download
img_4486
img_4486
Image Detail Image Download
img_4503
img_4503
Image Detail Image Download
img_4504
img_4504
Image Detail Image Download
img_4508
img_4508
Image Detail Image Download
img_4509
img_4509
Image Detail Image Download
img_4514
img_4514
Image Detail Image Download
img_4516
img_4516
Image Detail Image Download
img_4517
img_4517
Image Detail Image Download
img_4520
img_4520
Image Detail Image Download
img_4523
img_4523
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery