ภาพกิจกรรม - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม(ต้อนรับนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม(ต้อนรับนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตวิทยาลัย สงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม(ต้อนรับนิสิตใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีการร่วมเดินธรรมยาตราถวายพุทธบูชาองค์พระธาตุแช่แห้ง ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย จากวัดมิ่งเมืองถึงวัดพระธาตุแช่แห้งเพื่อนมัสการองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียง แช่แห้ง พร้อมปล่อยปลา จำนวน ๓,๐๐๐ ตัว และกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่ต้อนรับรุ่นน้อง เพื่อทำให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับน้องน้อง ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

 img 4330

img 4164

img 3982

img 4233

img 4432

img_3931
img_3931
Image Detail Image Download
img_3932
img_3932
Image Detail Image Download
img_3935
img_3935
Image Detail Image Download
img_3937
img_3937
Image Detail Image Download
img_3939
img_3939
Image Detail Image Download
img_3941
img_3941
Image Detail Image Download
img_3947
img_3947
Image Detail Image Download
img_3948
img_3948
Image Detail Image Download
img_3949
img_3949
Image Detail Image Download
img_3950
img_3950
Image Detail Image Download
img_3951
img_3951
Image Detail Image Download
img_3953
img_3953
Image Detail Image Download
img_3956
img_3956
Image Detail Image Download
img_3957
img_3957
Image Detail Image Download
img_3958
img_3958
Image Detail Image Download
img_3959
img_3959
Image Detail Image Download
img_3960
img_3960
Image Detail Image Download
img_3961
img_3961
Image Detail Image Download
img_3962
img_3962
Image Detail Image Download
img_3963
img_3963
Image Detail Image Download
img_3964
img_3964
Image Detail Image Download
img_3965
img_3965
Image Detail Image Download
img_3966
img_3966
Image Detail Image Download
img_3967
img_3967
Image Detail Image Download
img_3968
img_3968
Image Detail Image Download
img_3969
img_3969
Image Detail Image Download
img_3970
img_3970
Image Detail Image Download
img_3971
img_3971
Image Detail Image Download
img_3972
img_3972
Image Detail Image Download
img_3973
img_3973
Image Detail Image Download
img_3974
img_3974
Image Detail Image Download
img_3975
img_3975
Image Detail Image Download
img_3978
img_3978
Image Detail Image Download
img_3979
img_3979
Image Detail Image Download
img_3980
img_3980
Image Detail Image Download
img_3981
img_3981
Image Detail Image Download
img_3982
img_3982
Image Detail Image Download
img_3983
img_3983
Image Detail Image Download
img_3984
img_3984
Image Detail Image Download
img_3986
img_3986
Image Detail Image Download
img_3988
img_3988
Image Detail Image Download
img_3989
img_3989
Image Detail Image Download
img_3990
img_3990
Image Detail Image Download
img_3991
img_3991
Image Detail Image Download
img_3992
img_3992
Image Detail Image Download
img_3993
img_3993
Image Detail Image Download
img_3994
img_3994
Image Detail Image Download
img_3995
img_3995
Image Detail Image Download
img_3996
img_3996
Image Detail Image Download
img_3997
img_3997
Image Detail Image Download
img_3998
img_3998
Image Detail Image Download
img_3999
img_3999
Image Detail Image Download
img_4000
img_4000
Image Detail Image Download
img_4001
img_4001
Image Detail Image Download
img_4002
img_4002
Image Detail Image Download
img_4003
img_4003
Image Detail Image Download
img_4006
img_4006
Image Detail Image Download
img_4008
img_4008
Image Detail Image Download
img_4009
img_4009
Image Detail Image Download
img_4012
img_4012
Image Detail Image Download
img_4164
img_4164
Image Detail Image Download
img_4166
img_4166
Image Detail Image Download
img_4197
img_4197
Image Detail Image Download
img_4198
img_4198
Image Detail Image Download
img_4200
img_4200
Image Detail Image Download
img_4202
img_4202
Image Detail Image Download
img_4203
img_4203
Image Detail Image Download
img_4204
img_4204
Image Detail Image Download
img_4205
img_4205
Image Detail Image Download
img_4206
img_4206
Image Detail Image Download
img_4207
img_4207
Image Detail Image Download
img_4208
img_4208
Image Detail Image Download
img_4209
img_4209
Image Detail Image Download
img_4210
img_4210
Image Detail Image Download
img_4211
img_4211
Image Detail Image Download
img_4224
img_4224
Image Detail Image Download
img_4227
img_4227
Image Detail Image Download
img_4228
img_4228
Image Detail Image Download
img_4229
img_4229
Image Detail Image Download
img_4233
img_4233
Image Detail Image Download
img_4249
img_4249
Image Detail Image Download
img_4266
img_4266
Image Detail Image Download
img_4267
img_4267
Image Detail Image Download
img_4269
img_4269
Image Detail Image Download
img_4270
img_4270
Image Detail Image Download
img_4271
img_4271
Image Detail Image Download
img_4273
img_4273
Image Detail Image Download
img_4279
img_4279
Image Detail Image Download
img_4288
img_4288
Image Detail Image Download
img_4289
img_4289
Image Detail Image Download
img_4294
img_4294
Image Detail Image Download
img_4309
img_4309
Image Detail Image Download
img_4318
img_4318
Image Detail Image Download
img_4322
img_4322
Image Detail Image Download
img_4325
img_4325
Image Detail Image Download
img_4326
img_4326
Image Detail Image Download
img_4330
img_4330
Image Detail Image Download
img_4343
img_4343
Image Detail Image Download
img_4345
img_4345
Image Detail Image Download
img_4347
img_4347
Image Detail Image Download
img_4348
img_4348
Image Detail Image Download
img_4350
img_4350
Image Detail Image Download
img_4371
img_4371
Image Detail Image Download
img_4373
img_4373
Image Detail Image Download
img_4374
img_4374
Image Detail Image Download
img_4388
img_4388
Image Detail Image Download
img_4391
img_4391
Image Detail Image Download
img_4394
img_4394
Image Detail Image Download
img_4395
img_4395
Image Detail Image Download
img_4432
img_4432
Image Detail Image Download
img_4434
img_4434
Image Detail Image Download
img_4436
img_4436
Image Detail Image Download
img_4444
img_4444
Image Detail Image Download
img_4453
img_4453
Image Detail Image Download
img_4459
img_4459
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery