ภาพกิจกรรม - ประชุมเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑

ประชุมเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วัน ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ :  เวลา ๑๖.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นครน่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุมเตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑  ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

img 3681

img 3682

img 3673

img 3685

img_3650
img_3650
Image Detail Image Download
img_3651
img_3651
Image Detail Image Download
img_3652
img_3652
Image Detail Image Download
img_3664
img_3664
Image Detail Image Download
img_3665
img_3665
Image Detail Image Download
img_3667
img_3667
Image Detail Image Download
img_3668
img_3668
Image Detail Image Download
img_3672
img_3672
Image Detail Image Download
img_3673
img_3673
Image Detail Image Download
img_3681
img_3681
Image Detail Image Download
img_3682
img_3682
Image Detail Image Download
img_3684
img_3684
Image Detail Image Download
img_3685
img_3685
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery