ภาพกิจกรรม - การประชุมผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขา หัวหน้าฝ่าย

การประชุมผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการ หัวหน้าสาขา หัวหน้าฝ่าย

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๐๐ น. พระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ว่าที่ร.ต.สมเดช  อภิชยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร  พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษา พระปลัดเทียน พลวุฑโฒ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายบริหาร นายเชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ นายสมคิด นันต๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ในที่ประชุม ได้แจ้งเรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิทางการเงินและบัญชี เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินประจำวิทยาลัย ขออนุมัติจ้างอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย (อัตราชั่วคราว) ขออนุมัติทำบันทึกความร่วมมือ(MOU)ด้านการศึกษากับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  กลุ่มจังหวัดน่าน ณ ห้องฝ่ายจัดการศึกษา

img 6589

img 6592

img 6593

 

 

 

img_6589
img_6589
Image Detail Image Download
img_6591
img_6591
Image Detail Image Download
img_6592
img_6592
Image Detail Image Download
img_6593
img_6593
Image Detail Image Download
img_6594
img_6594
Image Detail Image Download
img_6596
img_6596
Image Detail Image Download
img_6597
img_6597
Image Detail Image Download
img_6598
img_6598
Image Detail Image Download
img_6599
img_6599
Image Detail Image Download
img_6600
img_6600
Image Detail Image Download
img_6601
img_6601
Image Detail Image Download
img_6602
img_6602
Image Detail Image Download
img_6603
img_6603
Image Detail Image Download
img_6604
img_6604
Image Detail Image Download
img_6605
img_6605
Image Detail Image Download
img_6606
img_6606
Image Detail Image Download
img_6607
img_6607
Image Detail Image Download
img_6608
img_6608
Image Detail Image Download
img_6609
img_6609
Image Detail Image Download
img_6611
img_6611
Image Detail Image Download
img_6613
img_6613
Image Detail Image Download
img_6614
img_6614
Image Detail Image Download
img_6615
img_6615
Image Detail Image Download
img_6616
img_6616
Image Detail Image Download
img_6618
img_6618
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery