ภาพกิจกรรม - อายุวัฒนมงคล ครบ ๕ รอบ ๖๐ ปี ๔๐ พรรษา พระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี (เสน่ห์ ฐานสิริ)

อายุวัฒนมงคล ครบ ๕ รอบ ๖๐ ปี ๔๐ พรรษา พระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี (เสน่ห์  ฐานสิริ)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ : คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตวิทยาวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวน่าน และศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๕ รอบ ๖๐ ปี ๔๐ พรรษา ของ พระเดชพระคุณพระสุนทรมุนี (เสน่ห์  ฐานสิริ) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดมิ่งเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ศุภรัตน์จากสำนักพระราชวัง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  จากวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันอัญเชิญน้ำสรง ผ้าไตร พานพุ่มดอกไม้ พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และอัญเชิญน้ำสรง ผ้าไตร พานพุ่มดอกไม้ พร้อมด้วยผ้าไตร  ถวายพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ สำรับ พระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากพระวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน ไปเข้าขบวนแห่ ณ ข่วงเมืองน่าน เพื่อเดินทางไปวัดมิ่งเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน หลังจากประกอบพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตร พระราชทานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระสุนทรมุนี  ได้มอบเครื่องฟอกไต  ๑  เครื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ๒ รายการ ( เป็นมูลค่า ๔๘๐,๐๐๐ บาท ) แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน และมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา และระดับปริญญา รวมจำนวน ๑๖๑ ทุน (รวมเป็นทุนทรัพย์จำนวน ๒๔๒,๐๐๐ บาท และมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่ศิษย์แก่ศิษย์วัดมิ่งเมือง ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์รวมอีกจำนวน ๑๙ ทุน พร้อมมอบทุนทรัพย์ส่งเสริมกิจกรรมและบำรุงสาธารณประโยชน์ต่างๆ อีกด้วย

img 3349

img 3288

img 3250

img 3356

img 3463

img_3124
img_3124
Image Detail Image Download
img_3128
img_3128
Image Detail Image Download
img_3134
img_3134
Image Detail Image Download
img_3135
img_3135
Image Detail Image Download
img_3143
img_3143
Image Detail Image Download
img_3147
img_3147
Image Detail Image Download
img_3151
img_3151
Image Detail Image Download
img_3158
img_3158
Image Detail Image Download
img_3159
img_3159
Image Detail Image Download
img_3163
img_3163
Image Detail Image Download
img_3164
img_3164
Image Detail Image Download
img_3169
img_3169
Image Detail Image Download
img_3170
img_3170
Image Detail Image Download
img_3171
img_3171
Image Detail Image Download
img_3172
img_3172
Image Detail Image Download
img_3173
img_3173
Image Detail Image Download
img_3176
img_3176
Image Detail Image Download
img_3178
img_3178
Image Detail Image Download
img_3181
img_3181
Image Detail Image Download
img_3184
img_3184
Image Detail Image Download
img_3186
img_3186
Image Detail Image Download
img_3190
img_3190
Image Detail Image Download
img_3195
img_3195
Image Detail Image Download
img_3197
img_3197
Image Detail Image Download
img_3203
img_3203
Image Detail Image Download
img_3208
img_3208
Image Detail Image Download
img_3234
img_3234
Image Detail Image Download
img_3238
img_3238
Image Detail Image Download
img_3239
img_3239
Image Detail Image Download
img_3242
img_3242
Image Detail Image Download
img_3245
img_3245
Image Detail Image Download
img_3250
img_3250
Image Detail Image Download
img_3252
img_3252
Image Detail Image Download
img_3253
img_3253
Image Detail Image Download
img_3257
img_3257
Image Detail Image Download
img_3258
img_3258
Image Detail Image Download
img_3263
img_3263
Image Detail Image Download
img_3269
img_3269
Image Detail Image Download
img_3270
img_3270
Image Detail Image Download
img_3271
img_3271
Image Detail Image Download
img_3272
img_3272
Image Detail Image Download
img_3273
img_3273
Image Detail Image Download
img_3274
img_3274
Image Detail Image Download
img_3275
img_3275
Image Detail Image Download
img_3280
img_3280
Image Detail Image Download
img_3283
img_3283
Image Detail Image Download
img_3285
img_3285
Image Detail Image Download
img_3288
img_3288
Image Detail Image Download
img_3290
img_3290
Image Detail Image Download
img_3291
img_3291
Image Detail Image Download
img_3297
img_3297
Image Detail Image Download
img_3307
img_3307
Image Detail Image Download
img_3309
img_3309
Image Detail Image Download
img_3335
img_3335
Image Detail Image Download
img_3349
img_3349
Image Detail Image Download
img_3356
img_3356
Image Detail Image Download
img_3358
img_3358
Image Detail Image Download
img_3369
img_3369
Image Detail Image Download
img_3373
img_3373
Image Detail Image Download
img_3399
img_3399
Image Detail Image Download
img_3406
img_3406
Image Detail Image Download
img_3407
img_3407
Image Detail Image Download
img_3413
img_3413
Image Detail Image Download
img_3422
img_3422
Image Detail Image Download
img_3427
img_3427
Image Detail Image Download
img_3433
img_3433
Image Detail Image Download
img_3439
img_3439
Image Detail Image Download
img_3444
img_3444
Image Detail Image Download
img_3448
img_3448
Image Detail Image Download
img_3463
img_3463
Image Detail Image Download
img_3464
img_3464
Image Detail Image Download
img_3465
img_3465
Image Detail Image Download
img_3489
img_3489
Image Detail Image Download
img_3490
img_3490
Image Detail Image Download
img_3493
img_3493
Image Detail Image Download
img_3494
img_3494
Image Detail Image Download
img_3495
img_3495
Image Detail Image Download
img_3523
img_3523
Image Detail Image Download
img_3537
img_3537
Image Detail Image Download
img_3549
img_3549
Image Detail Image Download
img_3561
img_3561
Image Detail Image Download
img_3580
img_3580
Image Detail Image Download
img_3581
img_3581
Image Detail Image Download
img_3584
img_3584
Image Detail Image Download
img_3610
img_3610
Image Detail Image Download
img_3621
img_3621
Image Detail Image Download
90865
90865
Image Detail Image Download
90866
90866
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery