ภาพกิจกรรม - พิธีเปิดโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา

พิธีเปิดโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วัน ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ :  เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิธีเปิดโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา  โดยมีพระเดชพระคุณ พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นครน่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา  ณ เรือนจำจังหวัดน่าน


img 2784

img 2748

img 2777

img 2809

img_2663
img_2663
Image Detail Image Download
img_2683
img_2683
Image Detail Image Download
img_2689
img_2689
Image Detail Image Download
img_2697
img_2697
Image Detail Image Download
img_2699
img_2699
Image Detail Image Download
img_2702
img_2702
Image Detail Image Download
img_2704
img_2704
Image Detail Image Download
img_2706
img_2706
Image Detail Image Download
img_2708
img_2708
Image Detail Image Download
img_2712
img_2712
Image Detail Image Download
img_2714
img_2714
Image Detail Image Download
img_2717
img_2717
Image Detail Image Download
img_2719
img_2719
Image Detail Image Download
img_2721
img_2721
Image Detail Image Download
img_2730
img_2730
Image Detail Image Download
img_2734
img_2734
Image Detail Image Download
img_2736
img_2736
Image Detail Image Download
img_2738
img_2738
Image Detail Image Download
img_2748
img_2748
Image Detail Image Download
img_2758
img_2758
Image Detail Image Download
img_2777
img_2777
Image Detail Image Download
img_2784
img_2784
Image Detail Image Download
img_2786
img_2786
Image Detail Image Download
img_2792
img_2792
Image Detail Image Download
img_2801
img_2801
Image Detail Image Download
img_2803
img_2803
Image Detail Image Download
img_2809
img_2809
Image Detail Image Download
img_2830
img_2830
Image Detail Image Download
img_2831
img_2831
Image Detail Image Download
img_2832
img_2832
Image Detail Image Download
img_2842
img_2842
Image Detail Image Download
img_2855
img_2855
Image Detail Image Download
img_2864
img_2864
Image Detail Image Download
img_2877
img_2877
Image Detail Image Download
img_2884
img_2884
Image Detail Image Download
img_2897
img_2897
Image Detail Image Download
img_2904
img_2904
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery