ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้บริหารได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

         วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ : พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นครน่าน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย นายสมคิด  นันต๊ะ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์นครน่าน ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม จากนั้นภาคบ่าย  ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๕๙ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘)

493 3

493 4

493 14

493 2

493 1
493 1
Image Detail Image Download
493 2
493 2
Image Detail Image Download
493 3
493 3
Image Detail Image Download
493 4
493 4
Image Detail Image Download
493 5
493 5
Image Detail Image Download
493 6
493 6
Image Detail Image Download
493 7
493 7
Image Detail Image Download
493 8
493 8
Image Detail Image Download
493 9
493 9
Image Detail Image Download
493 10
493 10
Image Detail Image Download
493 11
493 11
Image Detail Image Download
493 12
493 12
Image Detail Image Download
493 13
493 13
Image Detail Image Download
493 14
493 14
Image Detail Image Download
493 15
493 15
Image Detail Image Download
493 16
493 16
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery