ภาพกิจกรรม - อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง

อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

         วันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ : นายทัพพยศวิน  ฐนปพัฒน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าร่วมอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วย CMS ขั้นสูง (Web CMS Advance Development) สำหรับส่วนภูมิภาค ซึ่งจัดขึ้นโดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย

622 3

622 9

622 12

622 8

622 1
622 1
Image Detail Image Download
622 2
622 2
Image Detail Image Download
622 3
622 3
Image Detail Image Download
622 4
622 4
Image Detail Image Download
622 5
622 5
Image Detail Image Download
622 6
622 6
Image Detail Image Download
622 7
622 7
Image Detail Image Download
622 8
622 8
Image Detail Image Download
622 9
622 9
Image Detail Image Download
622 10
622 10
Image Detail Image Download
622 11
622 11
Image Detail Image Download
622 12
622 12
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery