ภาพกิจกรรม - "การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ"

"การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ"

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙: เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชำนาญ  เกิดช่อ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าร่วมโครงการ "การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Knowledge Management to Organization Excellence)” ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง "the art of practices in education performance excellence" โดยทีมวิทยากรจาก The Lecturer Consulting plus

km 291 5

km 291 7

km 291 12

km 291 15

km_291 1
km_291 1
Image Detail Image Download
km_291 2
km_291 2
Image Detail Image Download
km_291 3
km_291 3
Image Detail Image Download
km_291 4
km_291 4
Image Detail Image Download
km_291 5
km_291 5
Image Detail Image Download
km_291 6
km_291 6
Image Detail Image Download
km_291 7
km_291 7
Image Detail Image Download
km_291 8
km_291 8
Image Detail Image Download
km_291 9
km_291 9
Image Detail Image Download
km_291 10
km_291 10
Image Detail Image Download
km_291 11
km_291 11
Image Detail Image Download
km_291 12
km_291 12
Image Detail Image Download
km_291 13
km_291 13
Image Detail Image Download
km_291 14
km_291 14
Image Detail Image Download
km_291 15
km_291 15
Image Detail Image Download
km_291 16
km_291 16
Image Detail Image Download
km_291 17
km_291 17
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery