ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ : เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วรปรัชญ์  คำพงษ์  รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

15 12

15 13

15 10

15 5

15 1
15 1
Image Detail Image Download
15 2
15 2
Image Detail Image Download
15 3
15 3
Image Detail Image Download
15 4
15 4
Image Detail Image Download
15 5
15 5
Image Detail Image Download
15 6
15 6
Image Detail Image Download
15 7
15 7
Image Detail Image Download
15 8
15 8
Image Detail Image Download
15 9
15 9
Image Detail Image Download
15 10
15 10
Image Detail Image Download
15 11
15 11
Image Detail Image Download
15 12
15 12
Image Detail Image Download
15 13
15 13
Image Detail Image Download
15 14
15 14
Image Detail Image Download
15 15
15 15
Image Detail Image Download
15 16
15 16
Image Detail Image Download
15 17
15 17
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery