ภาพกิจกรรม - ประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ :  เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดประชุมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๒๗๑ รูป ณ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชวรมุนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, รองเจ้าคณะภาค ๖ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมกล่าวให้โอวาทพระสอนศีลธรรมแต่ละกลุ่ม โดยได้แบ่งกลุ่มเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท และกลุ่มวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี เพื่อร่วมคิดร่วมพัฒนาในมุมมอง : จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาส การพัฒนาการศึกษาพระสอนศีลธรรม

img 2241

img 2259

img 2206

img 2208

img_2195
img_2195
Image Detail Image Download
img_2196
img_2196
Image Detail Image Download
img_2197
img_2197
Image Detail Image Download
img_2198
img_2198
Image Detail Image Download
img_2206
img_2206
Image Detail Image Download
img_2208
img_2208
Image Detail Image Download
img_2210
img_2210
Image Detail Image Download
img_2211
img_2211
Image Detail Image Download
img_2212
img_2212
Image Detail Image Download
img_2213
img_2213
Image Detail Image Download
img_2214
img_2214
Image Detail Image Download
img_2215
img_2215
Image Detail Image Download
img_2216
img_2216
Image Detail Image Download
img_2217
img_2217
Image Detail Image Download
img_2219
img_2219
Image Detail Image Download
img_2220
img_2220
Image Detail Image Download
img_2221
img_2221
Image Detail Image Download
img_2222
img_2222
Image Detail Image Download
img_2225
img_2225
Image Detail Image Download
img_2241
img_2241
Image Detail Image Download
img_2259
img_2259
Image Detail Image Download
img_2262
img_2262
Image Detail Image Download
img_2266
img_2266
Image Detail Image Download
img_2268
img_2268
Image Detail Image Download
img_2270
img_2270
Image Detail Image Download
img_2274
img_2274
Image Detail Image Download
img_2275
img_2275
Image Detail Image Download
img_2279
img_2279
Image Detail Image Download
img_2280
img_2280
Image Detail Image Download
img_2286
img_2286
Image Detail Image Download
img_2287
img_2287
Image Detail Image Download
img_2292
img_2292
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery