ภาพกิจกรรม - กิจกรรมไหว้บูชาพระคุณครู ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห่ง

กิจกรรมไหว้บูชาพระคุณครู ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห่ง

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

           เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.  คณะผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้บูชาพระคุณครู ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง โดยมีพระครูสิริธรรมภาณี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พระครูวิสิฐนันทวุฒิ,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายจัดการศึกษาื อาจารย์เชษฐ์ นิมมาทพัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฝ่ายวิชาการ โดยกิจกรรม พระครูสิริธรรมภาณีได้กล่าวให้โอวาทในกิจกรรมไหว้บูชาพระคุณครู ในกิจกรรมมีการเจริญพุทธมนต์โดยมีพระสงฆ์จำนวน ๙ รูปมี การประกวดพานไหว้ครู และมอบรางวัลให้แก่ห้องที่ชนะ และมอบใบประกาศสำหรับการจัดบอร์ดในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 6502

img 6510 

img 6511

img 6520

img 6535

img_6495
img_6495
Image Detail Image Download
img_6496
img_6496
Image Detail Image Download
img_6497
img_6497
Image Detail Image Download
img_6501
img_6501
Image Detail Image Download
img_6502
img_6502
Image Detail Image Download
img_6504
img_6504
Image Detail Image Download
img_6510
img_6510
Image Detail Image Download
img_6511
img_6511
Image Detail Image Download
img_6512
img_6512
Image Detail Image Download
img_6515
img_6515
Image Detail Image Download
img_6518
img_6518
Image Detail Image Download
img_6520
img_6520
Image Detail Image Download
img_6521
img_6521
Image Detail Image Download
img_6525
img_6525
Image Detail Image Download
img_6527
img_6527
Image Detail Image Download
img_6528
img_6528
Image Detail Image Download
img_6532
img_6532
Image Detail Image Download
img_6535
img_6535
Image Detail Image Download
img_6536
img_6536
Image Detail Image Download
img_6543
img_6543
Image Detail Image Download
img_6545
img_6545
Image Detail Image Download
img_6546
img_6546
Image Detail Image Download
img_6554
img_6554
Image Detail Image Download
img_6557
img_6557
Image Detail Image Download
img_6560
img_6560
Image Detail Image Download
img_6561
img_6561
Image Detail Image Download
img_6564
img_6564
Image Detail Image Download
img_6566
img_6566
Image Detail Image Download
img_6573
img_6573
Image Detail Image Download
img_6574
img_6574
Image Detail Image Download
img_6575
img_6575
Image Detail Image Download
img_6577
img_6577
Image Detail Image Download
img_6580
img_6580
Image Detail Image Download
img_6582
img_6582
Image Detail Image Download
img_6584
img_6584
Image Detail Image Download
img_6586
img_6586
Image Detail Image Download
img_6588
img_6588
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery