ภาพกิจกรรม - ประชุมคณะกรรมการ งานครูพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน

ประชุมคณะกรรมการ งานครูพระสอนศีลธรรมจังหวัดน่าน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดประชุมเสาวนาการพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาและพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับเจ้าคณะผู้ปกครองระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดน่าน เพื่อร่วมคิดร่วมพัฒนาในมุมมอง : จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาสการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาพระพุทธศาสนาและพระสอนศีลธรรมพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีพระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานในที่ประชุม ณ อาคารเรียนเรียนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

img 1922

img 1934

img 1966

img 1988

img_1921
img_1921
Image Detail Image Download
img_1922
img_1922
Image Detail Image Download
img_1930
img_1930
Image Detail Image Download
img_1931
img_1931
Image Detail Image Download
img_1934
img_1934
Image Detail Image Download
img_1939
img_1939
Image Detail Image Download
img_1941
img_1941
Image Detail Image Download
img_1942
img_1942
Image Detail Image Download
img_1944
img_1944
Image Detail Image Download
img_1950
img_1950
Image Detail Image Download
img_1957
img_1957
Image Detail Image Download
img_1960
img_1960
Image Detail Image Download
img_1966
img_1966
Image Detail Image Download
img_1974
img_1974
Image Detail Image Download
img_1977
img_1977
Image Detail Image Download
img_1978
img_1978
Image Detail Image Download
img_1988
img_1988
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery