ภาพกิจกรรม - ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เข้าร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง โดยกำหนดจัดประชุมให้แต่ละส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และคณะของมหาวิทยาลัย เพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนของข้อเสนอการวิจัยตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทำวิจัย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดลำปาง

20160524 238

20160524 1930

20160524 3286

20160524 4848

20160524_238
20160524_238
Image Detail Image Download
20160524_393
20160524_393
Image Detail Image Download
20160524_1930
20160524_1930
Image Detail Image Download
20160524_3264
20160524_3264
Image Detail Image Download
20160524_3286
20160524_3286
Image Detail Image Download
20160524_3652
20160524_3652
Image Detail Image Download
20160524_4206
20160524_4206
Image Detail Image Download
20160524_4848
20160524_4848
Image Detail Image Download
20160524_6226
20160524_6226
Image Detail Image Download
20160524_6479
20160524_6479
Image Detail Image Download
20160524_7840
20160524_7840
Image Detail Image Download
20160524_8756
20160524_8756
Image Detail Image Download
20160524_9190
20160524_9190
Image Detail Image Download
20160524_9625
20160524_9625
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery