ภาพกิจกรรม - การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘

การสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๘ ของนิสิตวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกีิยรติฯ

img 1556

img 1557

img 1559

img 1561

img_1556
img_1556
Image Detail Image Download
img_1557
img_1557
Image Detail Image Download
img_1558
img_1558
Image Detail Image Download
img_1559
img_1559
Image Detail Image Download
img_1561
img_1561
Image Detail Image Download
img_1563
img_1563
Image Detail Image Download
img_1565
img_1565
Image Detail Image Download
img_1567
img_1567
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery