ภาพกิจกรรม - กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  

          เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการเสริมหลักสูตร โดยมี กิจกรรม "ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วให้องค์กร" และกิจกรรม "จิตสำนึกในการเป็นร่วมสถาบันที่ดี" ณ ศาลหลวง อนุพุทธมณฑล วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

img 1398

img 1429

img 1416

img 1698

img_1368
img_1368
Image Detail Image Download
img_1382
img_1382
Image Detail Image Download
img_1386
img_1386
Image Detail Image Download
img_1388
img_1388
Image Detail Image Download
img_1391
img_1391
Image Detail Image Download
img_1398
img_1398
Image Detail Image Download
img_1401
img_1401
Image Detail Image Download
img_1402
img_1402
Image Detail Image Download
img_1406
img_1406
Image Detail Image Download
img_1407
img_1407
Image Detail Image Download
img_1408
img_1408
Image Detail Image Download
img_1409
img_1409
Image Detail Image Download
img_1410
img_1410
Image Detail Image Download
img_1411
img_1411
Image Detail Image Download
img_1416
img_1416
Image Detail Image Download
img_1424
img_1424
Image Detail Image Download
img_1429
img_1429
Image Detail Image Download
img_1435
img_1435
Image Detail Image Download
img_1446
img_1446
Image Detail Image Download
img_1447
img_1447
Image Detail Image Download
img_1450
img_1450
Image Detail Image Download
img_1454
img_1454
Image Detail Image Download
img_1466
img_1466
Image Detail Image Download
img_1475
img_1475
Image Detail Image Download
img_1476
img_1476
Image Detail Image Download
img_1485
img_1485
Image Detail Image Download
img_1489
img_1489
Image Detail Image Download
img_1490
img_1490
Image Detail Image Download
img_1493
img_1493
Image Detail Image Download
img_1512
img_1512
Image Detail Image Download
img_1514
img_1514
Image Detail Image Download
img_1522
img_1522
Image Detail Image Download
img_1528
img_1528
Image Detail Image Download
img_1536
img_1536
Image Detail Image Download
img_1539
img_1539
Image Detail Image Download
img_1540
img_1540
Image Detail Image Download
img_1547
img_1547
Image Detail Image Download
img_1578
img_1578
Image Detail Image Download
img_1579
img_1579
Image Detail Image Download
img_1581
img_1581
Image Detail Image Download
img_1588
img_1588
Image Detail Image Download
img_1594
img_1594
Image Detail Image Download
img_1610
img_1610
Image Detail Image Download
img_1611
img_1611
Image Detail Image Download
img_1612
img_1612
Image Detail Image Download
img_1613
img_1613
Image Detail Image Download
img_1614
img_1614
Image Detail Image Download
img_1615
img_1615
Image Detail Image Download
img_1616
img_1616
Image Detail Image Download
img_1617
img_1617
Image Detail Image Download
img_1618
img_1618
Image Detail Image Download
img_1619
img_1619
Image Detail Image Download
img_1620
img_1620
Image Detail Image Download
img_1621
img_1621
Image Detail Image Download
img_1622
img_1622
Image Detail Image Download
img_1625
img_1625
Image Detail Image Download
img_1633
img_1633
Image Detail Image Download
img_1634
img_1634
Image Detail Image Download
img_1636
img_1636
Image Detail Image Download
img_1645
img_1645
Image Detail Image Download
img_1662
img_1662
Image Detail Image Download
img_1670
img_1670
Image Detail Image Download
img_1698
img_1698
Image Detail Image Download
img_1705
img_1705
Image Detail Image Download
img_1706
img_1706
Image Detail Image Download
img_1708
img_1708
Image Detail Image Download
img_1710
img_1710
Image Detail Image Download
img_1727
img_1727
Image Detail Image Download
img_1728
img_1728
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery