ภาพกิจกรรม - การประชุมคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙

การประชุมคณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ  พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันประชุม คณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ เพื่อแจ้งปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ ตารางสอน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙ การวัดและประเมินผลการศึกษา และการลงเวลาสอนของคณาจารย์/การประเมินประสิทธิภาพการสอน ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ

 img 1287

img 1289

img 1288

img 1312

 

img_1261
img_1261
Image Detail Image Download
img_1279
img_1279
Image Detail Image Download
img_1287
img_1287
Image Detail Image Download
img_1288
img_1288
Image Detail Image Download
img_1289
img_1289
Image Detail Image Download
img_1290
img_1290
Image Detail Image Download
img_1291
img_1291
Image Detail Image Download
img_1292
img_1292
Image Detail Image Download
img_1294
img_1294
Image Detail Image Download
img_1298
img_1298
Image Detail Image Download
img_1299
img_1299
Image Detail Image Download
img_1302
img_1302
Image Detail Image Download
img_1303
img_1303
Image Detail Image Download
img_1305
img_1305
Image Detail Image Download
img_1312
img_1312
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery