ภาพกิจกรรม - พิธีประสาทปริญญาบัตร พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๑

พิธีประสาทปริญญาบัตร พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

           เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี พระชยานันทมุนี,ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้พิธีประสาทปริญญาบัตร พุทธศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ ๖๑ โดยได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมุทิตาและแสดงความยินดีแด่ “พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๑” ทางวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ เฉลิมพระเกียรติฯ มีจำนวนทั้งหมด ๑๐๕ รูป/คน  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

110 14

110 2

110 53

110 55

110 1
110 1
Image Detail Image Download
110 2
110 2
Image Detail Image Download
110 3
110 3
Image Detail Image Download
110 4
110 4
Image Detail Image Download
110 5
110 5
Image Detail Image Download
110 6
110 6
Image Detail Image Download
110 7
110 7
Image Detail Image Download
110 8
110 8
Image Detail Image Download
110 9
110 9
Image Detail Image Download
110 10
110 10
Image Detail Image Download
110 11
110 11
Image Detail Image Download
110 12
110 12
Image Detail Image Download
110 13
110 13
Image Detail Image Download
110 14
110 14
Image Detail Image Download
110 15
110 15
Image Detail Image Download
110 16
110 16
Image Detail Image Download
110 17
110 17
Image Detail Image Download
110 18
110 18
Image Detail Image Download
110 19
110 19
Image Detail Image Download
110 20
110 20
Image Detail Image Download
110 21
110 21
Image Detail Image Download
110 22
110 22
Image Detail Image Download
110 23
110 23
Image Detail Image Download
110 24
110 24
Image Detail Image Download
110 25
110 25
Image Detail Image Download
110 26
110 26
Image Detail Image Download
110 27
110 27
Image Detail Image Download
110 28
110 28
Image Detail Image Download
110 29
110 29
Image Detail Image Download
110 30
110 30
Image Detail Image Download
110 31
110 31
Image Detail Image Download
110 32
110 32
Image Detail Image Download
110 33
110 33
Image Detail Image Download
110 34
110 34
Image Detail Image Download
110 35
110 35
Image Detail Image Download
110 36
110 36
Image Detail Image Download
110 37
110 37
Image Detail Image Download
110 38
110 38
Image Detail Image Download
110 39
110 39
Image Detail Image Download
110 40
110 40
Image Detail Image Download
110 41
110 41
Image Detail Image Download
110 42
110 42
Image Detail Image Download
110 43
110 43
Image Detail Image Download
110 44
110 44
Image Detail Image Download
110 45
110 45
Image Detail Image Download
110 46
110 46
Image Detail Image Download
110 47
110 47
Image Detail Image Download
110 48
110 48
Image Detail Image Download
110 49
110 49
Image Detail Image Download
110 50
110 50
Image Detail Image Download
110 51
110 51
Image Detail Image Download
110 52
110 52
Image Detail Image Download
110 53
110 53
Image Detail Image Download
110 54
110 54
Image Detail Image Download
110 55
110 55
Image Detail Image Download
110 56
110 56
Image Detail Image Download
110 57
110 57
Image Detail Image Download
110 58
110 58
Image Detail Image Download
110 59
110 59
Image Detail Image Download
110 60
110 60
Image Detail Image Download
110 61
110 61
Image Detail Image Download
110 62
110 62
Image Detail Image Download
110 63
110 63
Image Detail Image Download
110 64
110 64
Image Detail Image Download
110 65
110 65
Image Detail Image Download
110 66
110 66
Image Detail Image Download
110 67
110 67
Image Detail Image Download
110 68
110 68
Image Detail Image Download
110 69
110 69
Image Detail Image Download
110 70
110 70
Image Detail Image Download
110 71
110 71
Image Detail Image Download
110 72
110 72
Image Detail Image Download
110 73
110 73
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery