ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน

ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2559  :  พระชยานันทมุนี,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน พร้อมด้วยนายสมคิด  นันต๊ะ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์น่าน  ดร.วรปรัชญ์  คำพงษ์  รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ  ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพระพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน ซึ่งทางศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดโครงการในครั้งนี้ โดยมี พระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร.รองอธิการฝ่ายวิชาการ เมตตาเป็นองค์ประธานให้โอวาทกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และได้เขียนโครงการวิจัยอาเซียน เสนอเรื่อง ความสัมพันธ์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ในมิติการศึกษา พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม ของจังหวัดน่านและแขวงไชยบุรี สปป.ลาว)

1071 2

1071 3

1071 12

1071 13

1071 1
1071 1
Image Detail Image Download
1071 2
1071 2
Image Detail Image Download
1071 3
1071 3
Image Detail Image Download
1071 4
1071 4
Image Detail Image Download
1071 5
1071 5
Image Detail Image Download
1071 6
1071 6
Image Detail Image Download
1071 7
1071 7
Image Detail Image Download
1071 8
1071 8
Image Detail Image Download
1071 9
1071 9
Image Detail Image Download
1071 10
1071 10
Image Detail Image Download
1071 11
1071 11
Image Detail Image Download
1071 12
1071 12
Image Detail Image Download
1071 13
1071 13
Image Detail Image Download
1071 14
1071 14
Image Detail Image Download
1071 15
1071 15
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery