ภาพกิจกรรม - ผู้บริหารต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมจร.วิทยาเขตแพร่

ผู้บริหารต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมจร.วิทยาเขตแพร่

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2559  :  เวลา 13.00 น. นายภูพาน  แก้วอัคฮาด อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการเมืองการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นไทย ได้นำนิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โดยมีนายเชษฐ์  นิมมาทพัฒน์  รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ในครั้งนี้

1343 3

1343 2

1343 4

1343 6

1343 1
1343 1
Image Detail Image Download
1343 2
1343 2
Image Detail Image Download
1343 3
1343 3
Image Detail Image Download
1343 4
1343 4
Image Detail Image Download
1343 5
1343 5
Image Detail Image Download
1343 6
1343 6
Image Detail Image Download
 
จำนวนที่จะแสดง 
 
 
Powered by Phoca Gallery